เครื่องวิทยุ

วิทยุเป็นรูปแบบการออกอากาศที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง มีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน คำว่า “วิทยุ” มาจากคำภาษาละตินว่า “รัศมี” ซึ่งหมายถึงรังสี ลำ หรือลำแสง เครื่องวิทยุเครื่องแรกถูกคิดค้นโดย Guglielmo Marconi ในปี 1895 ในปี 1901 เขาส่งสัญญาณไร้สายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังนิวฟันด์แลนด์ ประเทศแคนาดา นี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะหมายความว่าสามารถส่งสัญญาณวิทยุในระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สายไฟหรือสายเคเบิล — เครื่องวิทยุถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยนิโคลา เทสลา และนับตั้งแต่นั้นมา — วิทยุเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งคลื่นเสียงที่ความถี่ที่กำหนด เครื่องวิทยุเป็นเครื่องรับความถี่ออกอากาศ เครื่องวิทยุใช้ในการส่งข่าวสารและความบันเทิงด้วยช่วงความถี่

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงพื้นฐานที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน และการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากอะตอมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ตัวอย่างง่ายๆ ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเมื่อคุณถูแท่งแก้วด้วยขนและดึงดูดกระดาษชิ้นเล็กๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะไม้เรียวมีประจุบวกและขนมีประจุลบซึ่งทำให้พวกมันดึงดูดกัน — แม่เหล็กไฟฟ้าคือการศึกษาแรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวัตถุที่เป็นโลหะ แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น แสง พลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้แต่แรงโน้มถ่วง — แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่กระแสไฟฟ้าในตัวนำสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวมันเอง และเป็นผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำที่อยู่ใกล้เคียง เตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนแก่องค์ประกอบโลหะเหล็ก (โดยปกติคือเหล็กกล้า) ที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องสัมผัสเปลวไฟหรือองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าโดยตรง