พัดลม

พัดลมมีหลายขนาด รูปทรงและสี สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การทำความเย็น การให้ความร้อน หรือการระบายอากาศ พัดลมชนิดที่พบมากที่สุดคือพัดลมไฟฟ้าซึ่งแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลที่เป่าลมผ่านแผ่นระบายความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความเย็นประเภทอื่น

พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยม ทำงานโดยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุน แล้วพัดลมเป็นวงกลม พัดลมใช้สำหรับทำความเย็นและระบายอากาศ เช่น ในเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น

พัดลมเป็นอุปกรณ์กลไกที่สามารถใช้สร้างกระแสลมได้ ประกอบด้วยการจัดเรียงใบพัดหรือใบพัดแบบหมุน ซึ่งมักจะอยู่ในกรงซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใบพัดหมุนเหมือน airfoil ดันอากาศลงและสร้างลม

พัดลมชนิดทั่วไปส่วนใหญ่มีใบพัดหมุนตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไปที่ดันอากาศออกจากศูนย์กลาง เครื่องเป่าลมเป็นพัดลมชนิดหนึ่งที่เคลื่อนอากาศไปในทิศทางเดียวโดยไม่ต้องหมุน ในขณะที่ใบพัดจะเคลื่อนอากาศด้วยการหมุน

Leave a Reply