เครื่องดูดฝุ่น

Electrolux ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 โดย Axel Wenner-Gren ในช่วงทศวรรษที่ 1930 Electrolux ได้กลายเป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก

อีเลคโทรลักซ์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา พวกเขาขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อต่างๆ มากมาย รวมถึงอีเลคโทรลักซ์ด้วย

Electrolux บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1903 โดย Åke Gustaf Dalén เพื่อผลิตเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าเครื่องแรกซึ่งเรียกว่า “Electrolux”

ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์จำหน่ายตามชื่อต่างๆ (รวมถึงชื่ออีเลคโทรลักซ์ด้วย) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องดูดฝุ่น

Electrolux ขายสินค้าภายใต้ชื่อต่างๆ (รวมถึงชื่ออีเลคโทรลักซ์ด้วย) ส่วนใหญ่ในการผลิตเครื่องใช้และเครื่องดูดฝุ่น

Leave a Reply