เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงพื้นฐานที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน และการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากอะตอมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ตัวอย่างง่ายๆ ของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเมื่อคุณถูแท่งแก้วด้วยขนและดึงดูดกระดาษชิ้นเล็กๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะไม้เรียวมีประจุบวกและขนมีประจุลบซึ่งทำให้พวกมันดึงดูดกัน

แม่เหล็กไฟฟ้าคือการศึกษาแรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวัตถุที่เป็นโลหะ

แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น แสง พลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้แต่แรงโน้มถ่วง

แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่กระแสไฟฟ้าในตัวนำสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวมันเอง และเป็นผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำที่อยู่ใกล้เคียง

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนแก่องค์ประกอบโลหะเหล็ก (โดยปกติคือเหล็กกล้า) ที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องสัมผัสเปลวไฟหรือองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าโดยตรง

Leave a Reply